شرکت قائم ماشین
Ghaem Machine Co
(سهامی خاص)

توضیحات تکمیلی :

فرز SHW

ابعاد میز X:3800  Y:1000  Z:1800

کنترل فاگور 8055

سیستم تابلو برق و هیدرولیک کامل اورهال شده 

دستگاه روشن در حال کار می باشد

شماره تماس :