شرکت قائم ماشین
Ghaem Machine Co
(سهامی خاص)
کشور سازنده : آلمان
وضعیت دستگاه : FK-1800
نام دستگاه : Heyligenstaedt
مدل کنترل : فیدیا C20
کورس محور X ا( 4000 )
کورس محور Y ا( 1800 )
کورس محور Z ا( 1200+350 )
ابعاد میز : 2000x5000

توضیحات تکمیلی :

شماره تماس :