شرکت قائم ماشین
Ghaem Machine Co
(سهامی خاص)

توضیحات تکمیلی :

دستگاه سنگین تراش اوکراینی

  مارک کراماتورز

  مدل 1A661

قطر کارگیر ۱۴۰۰ میلیمتر

طول کارگیر ۸۰۰۰ میلیمتر

قطر چهارنظام ۱۲۵۰  میلیمتر

قطر عبوری از روی ساپور ۹۷۰ملیلمتر

تحمل وزن بین دو مرغک ۲۵ تن

تحمل وزن با استفاده از لینت حدود ۳۰ تن

دارای سه عدد لینت

وزن حدودی کل دستگاه ۴۵ تن

شماره تماس :