شرکت قائم ماشین
Ghaem Machine Co
(سهامی خاص)

توضیحات تکمیلی :

دستگاه رادیال رومانی 

بازوئی 160

مورس 5

شماره تماس :