شرکت قائم ماشین
Ghaem Machine Co
(سهامی خاص)
فیلتر
فیلتر

دسته: سی ان سی

تراش توز

تاریخ : 1403-02-19

بورینگ توز CNC

تاریخ : 1403-02-09

فرز CNC اسپانیایی

تاریخ : 1403-02-03

فرز CNC اسپانیایی

تاریخ : 1403-02-03

فرز CNC ایتالیایی

تاریخ : 1403-02-02

فرز CNC اسپانیایی

تاریخ : 1403-02-02

دستگاه تراش منوال HD1200

تاریخ : 1402-02-23

فرز دروازه ای 6M612

تاریخ : 1402-02-23

دستگاه تراش منوال HD1000

تاریخ : 1402-02-23

فرز دروازه ای 6M610

تاریخ : 1402-02-20

تراش فرانسوی منوال

تاریخ : 1402-02-17

بورینگ ایتالیایی(فروخته شد)

تاریخ : 1402-02-17

کاروسل CNC آلمانی(فروخته شد)

تاریخ : 1402-02-13

فرز cnc آلمانی SHW

تاریخ : 1402-02-13

بورینگ توز (فروخته شد)

تاریخ : 1402-02-07

تراش CNC گیلد مستر

تاریخ : 1402-01-29

تراش CNC(فروخته شد)

تاریخ : 1402-01-29

سنگین تراش

تاریخ : 1402-01-29

فرز دروازه ای 5 محور CNC

تاریخ : 1402-01-29

کاروسل(فروخته شد)

تاریخ : 1402-01-28

کاروسل منوال(فروخته شد)

تاریخ : 1402-01-28

فرز دروازه ای تک ستون آلمانی

تاریخ : 1401-11-11

دستگاه کاروسل (تراش عمودی)فروخته شد

تاریخ : 1401-11-11

دستگاه بورینگ cnc(فروخته شد)

تاریخ : 1401-11-11