شرکت قائم ماشین
Ghaem Machine Co
(سهامی خاص)

فرز cnc

تراش cnc

کاروسل

بورینگ cnc