شرکت قائم ماشین
Ghaem Machine Co
(سهامی خاص)

سهامی خاص

شرکت قائم ماشین

مشاوره و خرید ، فروش انواع ماشین آلات صنعتی

طراحی ، ساخت و تولید ماشین آلات صنعتی

ساخت انواع قطعات و تجهیزات صنعتی

تامین کننده کلیه ماشین آلات

خدمات ( طراحی و ساخت )

بازرگانی

مشاوره

فرز CNC
بورینگ CNC

تاریخ : 1403/04/17

رادیال رومانی

تاریخ : 1403/03/27

دستگاه تراش عمودی (کاروسل)

تاریخ : 1403/03/08

تراش توز

تاریخ : 1403/02/19

بورینگ توز CNC (فروخته شد)

تاریخ : 1403/02/09

فرز CNC اسپانیایی

تاریخ : 1403/02/03

فرز CNC اسپانیایی

تاریخ : 1403/02/03

فرز CNC ایتالیایی

تاریخ : 1403/02/02

فرز CNC اسپانیایی

تاریخ : 1403/02/02

دستگاه تراش منوال HD1200

تاریخ : 1402/02/23

فرز دروازه ای 6M612

تاریخ : 1402/02/23

دستگاه تراش منوال HD1000

تاریخ : 1402/02/23

فرز دروازه ای 6M610

تاریخ : 1402/02/20

تراش فرانسوی منوال

تاریخ : 1402/02/17

بورینگ ایتالیایی (فروخته شد)

تاریخ : 1402/02/17

کاروسل CNC آلمانی (فروخته شد)

تاریخ : 1402/02/13

فرز cnc آلمانی SHW

تاریخ : 1402/02/13

بورینگ توز (فروخته شد)

تاریخ : 1402/02/07

تراش CNC گیلد مستر

تاریخ : 1402/01/29

تراش CNC (فروخته شد)

تاریخ : 1402/01/29

سنگین تراش

تاریخ : 1402/01/29

فرز دروازه ای 5 محور CNC

تاریخ : 1402/01/29

کاروسل (فروخته شد)

تاریخ : 1402/01/28

کاروسل منوال (فروخته شد)

تاریخ : 1402/01/28

فرز دروازه ای تک ستون آلمانی

کشور سازنده : آلمان

وضعیت دستگاه : FK-1800

تاریخ : 1401/11/11

دستگاه کاروسل (فروخته شد)

کشور سازنده : روسیه

تاریخ : 1401/11/11

دستگاه بورینگ cnc (فروخته شد)

کشور سازنده : آلمان

تاریخ : 1401/11/11

تراش
تراش توز

تاریخ : 1403/02/19

دستگاه تراش منوال HD1200

تاریخ : 1402/02/23

دستگاه تراش منوال HD1000

تاریخ : 1402/02/23

تراش فرانسوی منوال

تاریخ : 1402/02/17

تراش CNC گیلد مستر

تاریخ : 1402/01/29

تراش CNC (فروخته شد)

تاریخ : 1402/01/29

کاروسل
دستگاه تراش عمودی (کاروسل)

تاریخ : 1403/03/08

کاروسل CNC آلمانی (فروخته شد)

تاریخ : 1402/02/13

کاروسل (فروخته شد)

تاریخ : 1402/01/28

کاروسل منوال (فروخته شد)

تاریخ : 1402/01/28

دستگاه کاروسل (فروخته شد)

کشور سازنده : روسیه

تاریخ : 1401/11/11

بورینگ
بورینگ CNC

تاریخ : 1403/04/17

بورینگ توز CNC (فروخته شد)

تاریخ : 1403/02/09

بورینگ ایتالیایی (فروخته شد)

تاریخ : 1402/02/17

بورینگ توز (فروخته شد)

تاریخ : 1402/02/07

دستگاه بورینگ cnc (فروخته شد)

کشور سازنده : آلمان

تاریخ : 1401/11/11